Дахин төлөвлөлт

Чиглэлийн №: - Ч1
Чиглэлийн нэр: 5 шар-Офицеруудын ордон