Дахин төлөвлөлт

Чиглэлийн №: - Ч3
Чиглэлийн нэр: Зүүн салаа - Халдвартын эмнэлэг