Дахин төлөвлөлт

Чиглэлийн №: - Ч3
Чиглэлийн нэр: Зүүн салаа-Халдвартын эмнэлэг