Дахин төлөвлөлт

Чиглэлийн №: - Ч4
Чиглэлийн нэр: 5 шар –3. 4 хороолол- Сансрын тойрог