Дахин төлөвлөлт

Чиглэлийн №: - Ч9
Чиглэлийн нэр: Нисэх – Нарны гүүр – Тэнгис кино театр – Хүнсний 4-р дэлгүүр