ШИНЭ МЭДЭЭ

 

Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын “хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтныг мэргэшүүлэх” сургалт явагдлаа

Нийслэлийн тээврийн газраас аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх, эрүүл, аюулгүй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, ажлын байран дахь эрсдэлийг бууруулах зорилгоор холбогдох эрх зүйн баримт бичгүүдэд тусгагдсан шаардлагуудыг ...
Дэлгэрэнгүй

Нийслэлийн Тээврийн газар,Нийслэлийн Цагдаагийн газрын халаасны хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэс, Улаанбаатар смарт карт ХХК-тай хамтран нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ажилтан албан хаагчдад сургалт явууллаа

Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Халаасны хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх  хэлтсээс ирүүлсэн албан мэдэгдлийн  дагуу Нийслэлийн тээврийн газраас автобусанд байршуулсан хяналтын камеруудын ашиглалтыг сайжруулах, нийтийн тээврийн хэрэгсэлд үйлдэгдэж буй халаасны хулгайн гэмт ...
Дэлгэрэнгүй


ДҮРСТЭЙ МЭДЭЭ