Нийтийн тээврийн хэрэгслээс ялгарах утааны тортогжилтын хэмжээг нийслэлийн Тээврийн газраас явуулын оношилгооны багажаар хэмжих шалгалтыг шугам замд 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрөөс хийж эхлээд байна.

Эхний өдрийн байдлаар нийтийн тээврийн 11 компанийн их багтаамжийн 107 автобус шалгалтанд хамрагдсан бөгөөд утааны тортогжилтын хэмжээ стандарт үзүүлэлтээс их байсан зөрчлүүдэд Автотээврийн хяналтын улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж ажиллаж байна.

Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 213 дугаар тогтоолын дагуу нийтийн тээврийн хэрэгсэл жилд 2 удаа техникийн үзлэг, оношилгоонд хамрагддаг бөгөөд нийтийн тээврийн салбарын 2018 оны хаврын нэгдсэн үзлэг оношилгоо 03 дугаар сард эхлэнэ. Уг хаврын нэгдсэн техникийн үзлэг, оношилгоо хүртэл явуулын оношилгоог хуваарийн дагуу хийхээр төлөвлөж байна.

Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй автобуснуудад явуулын оношлогоог хийж эхлээд байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *