Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж, ахуйн нэгж байгууллагуудад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч байна

Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж, ахуйн нэгж байгууллагуудад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч байна

Нийслэлийн тээврийн газраас “Нийтийн зорчигч тээврийн  үйлчилгээний  байдалд хяналт тавих шалгалтын удирдамж”-ийн хүрээнд Автотээврийн тухай хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмын хэрэгжилт, “Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 4598:2011, “Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий

Нийслэлийн нийтийн такси үйлчилгээний үнэ тарифыг өөрчлөн тогтоолоо.

Нийслэлийн нийтийн такси үйлчилгээний үнэ тарифыг өөрчлөн тогтоолоо.

Нийслэлийн Тээврийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн Захиргааны зөвлөлийн хуралдаанаар “Нийслэлийн нийтийн таксийн үйлчилгээний хөлсийг нэмэгдүүлэх” асуудлыг хэлэлцэж, 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн нийслэлийн нийтийн такси үйлчилгээний үнэ тарифыг эхний 1 км дотор 1500 /нэг мянга таван зуун/ төгрөг, дараагийн 1 км тутамд 1000 /нэг мянган/ төгрөгөөр тооцохоор тогтоосныг Захиргааны ерөнхий хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.7-д заасны дагуу

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний тэргүүний аж ахуйн нэгж, байгууллага, хөдөлмөрийн аварга шалгаруулах журам

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний тэргүүний  аж ахуйн нэгж, байгууллага, хөдөлмөрийн аварга шалгаруулах журам

Нийслэлийн нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний тэргүүний аж ахуйн нэгж, байгууллага, инженер техникийн ажилтан, жолооч, кондуктор болон засварчныг шалгаруулж алдаршуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 2018 оны 12 дугаар сард ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн,цагдаагийн албан хаагч, оюутан, МСҮТ-ийн сурагчдыг тээвэрлэсний урьдчилгаа нөхөн олговрын нэгтгэл /ХБГ/