Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж аруйн нэгж , байгууллагуудын 2018 оны 02 дугаар сард ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, цагдаагийн албан хаагч , оюутан, МСҮТ-ийн сурагчдыг тээвэрлэсний нөхөн олговрын нэгтгэл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *