Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 2018 оны 04 дүгээр сард ахмад настан,хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, цагдаагийн албан хаагч, оюутан, МСҮТ-ийн сурагчдыг тээвэрлэсний нөхөн олговрын нэгтгэл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *