Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 2018 оны 09 дүгээр сард ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн,цагдаагийн албан хаагч, оюутан, МСҮТ-ийн сурагчдыг тээвэрдэсний нөхөн олговрын нэгтгэл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *