Нийслэлийн өдрийг угтан нийслэлийн Тээврийн газраас нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгж, байгууллагын дунд болзолт уралдаан зарласан билээ. Уг уралдаантай холбогдуулан нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгж, байгууллагын дунд 2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр их цэвэрлэгээ болон эцсийн зогсоолын U money карт борлуулах цэгүүдэд хяналт, шалгалтыг зохион байгуулсан юм.

Цэвэрлэгээнд нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 18 аж ахуй нэгж байгууллага болон Улаанбаатар смарт карт ХХК-ийн нийт 394 ажилтан, 51953,5 м2 талбайг цэвэрлэн, 179 шуудай хогийг хогийн машинд тээвэрлэн ажиллаа.

Тус газрын 35 албан хаагчид цэвэрлэгээний хуваарийг гарган,цэвэрлэгээ болон U money цэгүүдэд хяналт тавин ажиллаа. Энэхүү цэвэрлэгээний ажилд идэвхитэй оролцсон аж ахуй нэгж байгууллагууддаа талархсанаа илэрхийлье.

Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгж, байгуулагуудын дунд их цэвэрлэгээг зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *