Монгол Улсын Засгийн газрын 239 дүгээр тогтоолоор “Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм”-ийг шинэчлэн 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж байна.

Иймд нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгуулагууд өөрийн жолооч нартаа  замын хөдөлгөөний дүрмийг танилцуулж, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллана уу.

Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагад

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *