Мэдээ

БҮ:17 “УЛААНБААТАР /ДҮНЖИНГАРАВ ХУДАЛДААНЫ ТӨВ/-БАГАНУУР /ХЭРЛЭН ХУДАЛДААНЫ ТӨВ/”

2020 оны 07 дугаар сарын 09 Улаанбаатар хот
Нийтийн зорчигч тээврийн буухиа үйлчилгээний БҮ:17 “Улаанбаатар /Дүнжингарав худалдааны төв/- Багануур /Хэрлэн худалдааны төв/” чиглэл нь 2020 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн Дүнжингарав худалдааны төвөөс үйлчилгээ үзүүлнэ.

Иймд иргэд та бүхэн доорх замналын дагуу зорчилтоо төлөвлөн зорчино уу.