Мэдээ

2020 ОНЫ 2 ДУГААР ХАГАС ЖИЛИЙН АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН “ЕС” БОЛОН ТҮР ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОЖ БАЙНА

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ачаа тээвэрлэлт эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын тээврийн хэрэгсэлд Нийслэлийн гудамж замын хөдөлгөөнд ачааны автомашиныг цагийн хягаарлалттайгаар оролцуулах 2020 оны 2 дугаар хагас жилийн ЕС болон түр зөвшөөрөлийг олгож эхэллээ.