Мэдээ

2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс эхлэн “Сургуулийн автобус” үйлчилж эхэлнэ

2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс эхлэн “Сургуулийн автобус” үйлчилж эхэлнэ.
Тус газар нь нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах ажлын хүрээнд “Сургуулийн автобус” төслийг 2020-2021 оны хичээлийн жил эхэлсэнтэй холбогдуулан 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс эхлүүлнэ.
Нийслэлийн Боловсролын газраас ирүүлсэн судалгаанд үндэслэнтөвийн 6 дүүргийнерөнхийболовсролын31 сургуулийн 35 чиглэлд 40 автобусаар үйлчилнэ.