Мэдээ

Нийтийн тээврийн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай тушаал

Нийтийн тээврийн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай тушаал