Мэдээ

НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН АВТОБУСНЫ АЧААЛАЛ ИХТЭЙ ЗОГСООЛУУДААС АВТОБУСНЫ ТООГ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ.

НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН АВТОБУСНЫ АЧААЛАЛ ИХТЭЙ
ЗОГСООЛУУДААС АВТОБУСНЫ ТООГ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ.

2020 оны 10 дугаар сарын 02 Улаанбаатар хот
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний зорчигч урсгал нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 27 чиглэлийн 36 автобусыг дундын 13 зогсоолоос явуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
• Өглөөний цагаар дундын зогсоолоос явах чиглэлүүд: