Мэдээ

Улсын онцгой комиссын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 12 дугаар тогтоол, 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн Нийслэлийн засаг даргын А/1242 захирамжийн дагуу нийтийн тээврийн үйлчилгээ өглөө 06:00-10:00, орой 17:00-22:00 цагийн хооронд үйлчилж байна. Иргэд та бүхэн амны хаалтаа зүүж үйлчлүүлнэ үү.

Улсын онцгой комиссын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 12 дугаар тогтоол, 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн Нийслэлийн засаг даргын А/1242 захирамжийн дагуу нийтийн тээврийн үйлчилгээ өглөө 06:00-10:00, орой 17:00-22:00 цагийн хооронд үйлчилж байна.
Иргэд та бүхэн амны хаалтаа зүүж үйлчлүүлнэ үү.