Мэдээ

Улс Тунхагласны баярын өдөр Нийтийн тээврийн үйлчилгээ ердийн цагийн хуваариар буюу үндсэн чиглэлүүд өглөөний 06:40 минутаас, хот орчимын чиглэлүүд 06:20 минутаас эхэлж, оройн 22:00 цаг хүртэл явна.

Улс Тунхагласны баярын өдөр Нийтийн тээврийн үйлчилгээ ердийн цагийн хуваариар буюу үндсэн чиглэлүүд өглөөний 06:40 минутаас, хот орчимын чиглэлүүд 06:20 минутаас эхэлж, оройн 22:00 цаг хүртэл явна.