Мэдээ

Нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой иргэн таны санал хүсэлт мэдээлэлийг хүлээн авж ажиллаж байна.

Нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой иргэн таны санал хүсэлт мэдээлэлийг хүлээн авж ажиллаж байна.