Мэдээ

2021.02.06,07-НЫ АМРАЛТЫН ӨДРҮҮДЭД НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООГ НЭМЭГДҮҮЛЖ 07:00-22:00 ЦАГИЙН ХООРОНД ҮЙЛЧИЛНЭ.

2021.02.06,07-НЫ АМРАЛТЫН ӨДРҮҮДЭД НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООГ НЭМЭГДҮҮЛЖ 07:00-22:00 ЦАГИЙН ХООРОНД ҮЙЛЧИЛНЭ.

 

Тус газраас 2021.02.06,07-ны амралтын өдрүүдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ажиллах хэрэгслийн тоог 15 хувиар нэмэгдүүлж үйлчлэхээр боллоо. Иймд иргэд та бүхэн нийтийн тээврийн хэрэгслээр зайлшгүй үйлчлүүлэх тохиолдолд халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдөж, хүн хоорондын зай 1,5м барьж, цахим картаар төлбөрөө төлж үйлчлүүлнэ үү.