Uncategorized

Намрын ээлжит техникийн хяналтын үзлэг 2021.10.04-ны өдрөөс эхэлж байна

Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний их, дунд, бага багтаамжийн автобус, троллейбус, ажилчдын автобус болон такси үйлчилгээний тээврийн хэрэгслүүдийн Техникийн хяналтын намрын ээлжит үзлэгийг 2021 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 17-ны өдрийг хүртэл хугацаанд зохион байгуулж, техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдах хуваарийг баталлаа. ААН-үүд хуваарийн дагуу үзлэгтээ хамрагдана уу.