Мэдээ

Хот орчмын ХО:6″Өлзийт хороолол-Яармаг” чиглэл өөрчлөлтийн талаар

Хан-уул дүүргийн 14 дүгээр хорооны иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлтийн хүрээнд хот орчмын ХО:6
“Өлзийт хороолол  118-р сургууль-Нисэхийн тойрог” чиглэлийн      замналд      өөрчлөлт       оруулж,
2022 оны       08 дугаар       сарын 31 -ний    өдрөөс   эхлэн ХО:6 “Өлзийт хороолол-Яармаг” чиглэлд дараах                      маршрутаар үйлчлэхээр боллоо.