Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам
Нийтйин тээврийн үйлчилгээний газрын
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын
Хүний нөөцийг чадавхжуулах ажлын хүрээнд нийтийн тээврийн үйлчилгээний газраас хэрэгжүүлэх 2019 оны сургалтын төлөвлөгөө
Хүний нөөцийг чадвахжуулах ажлын хүрээнд Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газраас хэрэгжүүлэх 2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлт
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх 2020 оны арга хэмжээний төлөвлөгөө
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар хийгдсэн 2020 оны хагас жилийн зорилтын биелэлт
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар хийгдсэн 2020 оны хагас жилийн зорилтын биелэлт
Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2020 он
Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр 2020 он
Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтын төлөвлөгөө 2021 он
Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2021 он
Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Нийтйин тээврийн үйлчилгээний газрын

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Хүний нөөцийг чадавхжуулах ажлын хүрээнд нийтийн тээврийн үйлчилгээний газраас хэрэгжүүлэх 2019 оны сургалтын төлөвлөгөө

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Хүний нөөцийг чадвахжуулах ажлын хүрээнд Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газраас хэрэгжүүлэх 2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлт

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх 2020 оны арга хэмжээний төлөвлөгөө
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар хийгдсэн 2020 оны хагас жилийн зорилтын биелэлт
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар хийгдсэн 2020 оны хагас жилийн зорилтын биелэлт
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2020 он
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр 2020 он
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтын төлөвлөгөө 2021 он
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2021 он
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab