Байгууллагын логоны тайлбар

Хотын хамгийн чухал үндсэн үйлчилгээ болох ус, цахилгаан, тээврийг ТУЛГА -аар илэрхийлж, логоны дотор тал нийслэлийг Н, тээврийг Тгэсэн 2 үсгээр давхар дүрсэлсэн байдаг.Тэнгэрийн хөх өнгө дээр шар өнгийн жолооны хүрд дүрсэлсэн нь тээвэрчдийн алтан шар зам нь өлзийтэй байхыг илэрхийлж, тээврийн салбар нь галын дөл мэт үргэлж бадамлан хөгжихийг билэгдсэн байдаг.