Үндсэн хууль
Автотээврийн тухай
Төрийн албаны тухай
Хөдөлмөрийн тухай
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай
Захиргааны ерөнхий хууль
Шилэн дансны тухай
Зөрчлийн тухай
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
Жолоочийн даатгалын тухай
Авлигын эсрэг хууль
Нийгмийн даатгалын тухай
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай
Төрийн хяналт шалгалтын тухай
Концессын тухай
Боловсролын тухай
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай
Ахмад настны тухай
МУ-ын ЗЗНД-ийн нэгж,түүний удирдлагын тухай
Үндсэн хууль

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Автотээврийн тухай

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Төрийн албаны тухай

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Хөдөлмөрийн тухай

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Захиргааны ерөнхий хууль

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Шилэн дансны тухай

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Зөрчлийн тухай

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Жолоочийн даатгалын тухай

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Авлигын эсрэг хууль

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Нийгмийн даатгалын тухай

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Төрийн хяналт шалгалтын тухай

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Концессын тухай

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Боловсролын тухай

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Ахмад настны тухай

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

МУ-ын ЗЗНД-ийн нэгж,түүний удирдлагын тухай

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download