Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын жолооч нараас шалгалт авч, сургалтад хамруулж байна.

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 239 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан Замын хөдөлгөөний дүрмийг нийтийн тээврийн үйлчилгээний жолооч нарт суд

Read More

Такси болон дуудлагын такси үйлчилгээ эрхлэгч аж, ахуйн нэгж байгууллагуудад хяналт, шалгалт хийж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байна.

Тус газраас 2019 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр баталсан “Такси болон дуудлагын такси үйлчилгээний гэрээтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажилла

Read More