Нийслэлийн тээврийн газраас авто үйлчилгээ эрхлэгч иргэд болон байгууллагуудад ангиллын гэрчилгээ олгож байна.

Нийслэлийн Тээврийн газар нь Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2016 оны 90 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох ж

Read More

Нийслэлийн тээврийн газраас нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын шалгагч, жолооч нарт сургалт зохион байгуулж байна.

Нийслэлийн Тээврийн газраас 2019 оныг “Иргэдийн оролцоотой-үйлчилгээний чанарыг сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулан 2019 оны 02 дугаар сар

Read More

“Нийтийн тээвэрт үйлдэгдэж буй халаасны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт зөвлөгөөн зохион байгууллаа.

Нийтийн тээврийн хэрэгсэлд үйлдэгдэж буй халаасны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, автобусанд байршуулсан хяналтын камеруудын ашиглалтыг сайж

Read More