2018.01.02 өдрийн А/01 тоот 2018 оныг "Иргэдийн оролцоотой -Амьдрах орчныг сайжруулах жил" болгон зарлах тухай