2023 ОНЫ НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ АВТО ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ БУЙ ИРГЭН, ААНБ НИЙТ 1466 БҮРТГЭЛТЭЙ БАЙНА.