Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:
  Хууль эрхзүй, бодлогын баримт бичгүүдийн хүрээнд өдөр тутмын Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээг зохион байгуулах, зохицуулах, шугам цаг, рейсийн тасалдал гаргуулахгүй байх талаар тээвэр зохицуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах үндсэн чиг үүрэгтэйгээс гадна салбарын хэмжээний сургалт зохион байгуулах, байгууллагын компьютер, тоног төхөөрөмжүүдэд хяналт тавих засварлах, дотоод гадаад сүлжээ, серверийн хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллах, мэдээллийн технологийн дэвшлийг салбарын хэмжээнд нэвтрүүлэх зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна.
  Нийслэлийн Тээврийн газрын даргын “Бүтэц орон тоо шинэчлэн батлах тухай” 2016 оны А/76, 2017 оны А/42 дугаар тушаалаар хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтэн, үндсэн чиглэлийн үйлчилгээ, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн, такси, туслах, буухиа, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн, салбарын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн, комьпютер сүлжээний инженер, системийн хяналтын инженер, санал гомдол хариуцсан ажилтан, тээвэр зохицуулагч гэсэн бүтэц, орон тоотойгоор ажиллаж байна.