1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар (иргэний нэр дээр үйл ажиллагаа явуулах бол иргэний үнэмлэхний хуулбар):
 2. Үйлчилгээний хүчин чадал, тоног төхөөрөмжийн тухай товч танилцуулга: ( тухайн байгууллагын дэлгэрэнгүй танилцуулга)
 3. Тохирлын гэрчилгээний хуулбар: (Зөвхөн агрегат засварын газар хамаарна) АТҮТ-19001234, Ати консалтинг ххк-88747497, 99994448
 4. Улсын байцаагчийн эсвэл шинжээчийн дүгнэлт:
 5. Үйлчилгээний нэр төрөл, тэдгээрийг гүйцэтгэх технологийн карт:
 6. Үйлчилгээний үнэ тариф, ажиллах цагийн хуваарь:
 7. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар эсвэл түрээсийн гэрээний хуулбар:
 8. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт
 9. Авто угаалгын үйлчилгээ эрхлэгч мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулах: УСУГ-ын инженер Жамбалцанжид-86110076
 10. Газрын гэрчилгээний хуулбар
 11. Үл хөдлөх гэрчилгээний хуулбар
 12. Хог тээврийн гэрээний хуулбар