1. Ангилал тогтоолгох тухай хүсэлт /иргэн өргөдлөөр, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь албан бичгээр/ ирүүлнэ.
  2. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (иргэний нэр дээр үйл ажиллагаа явуулах бол иргэний үнэмлэхний хуулбар);
  1. Авто үйлчилгээний байгууллагын хүчин чадал, тоног төхөөрөмжийн тухай товч танилцуулга;
  1. Тохирлын гэрчилгээний хуулбар
  2. Шинжээчийн дүгнэлт;
  3. Үйлчилгээний нэр төрөл, тэдгээрийг гүйцэтгэх технологийн карт;
  4. Үйлчилгээний үнэ тариф, ажиллах цагийн хуваарь;
  5. Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас гаргасан галын болон аюулгүй ажиллагааны дүгнэлт;