Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:
Тээврийн хэрэгслийг ашиглах, тээвэрлэлтийн үйлчилгээг хэрэглэгчийн эрх ашигт нийцүүлэхтэй холбогдсон захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлэх. Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд хууль тогтоомжийн хүрээнд хяналт тавих Ачаа, тээвэр авто үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагаанд хууль тогтоомжийн хүрээнд хяналт тавих. Төрийн хяналт, шалгалтыг хууль тогтоомжийн хүрээнд хийх. Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх Тус хэлтэс нь Хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтэн, автотээврийн хяналтын улсын байцаагч 23, жолооч 4, нийт 29 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:
Тээврийн хэрэгслийг ашиглах, тээвэрлэлтийн үйлчилгээг хэрэглэгчийн эрх ашигт нийцүүлэхтэй холбогдсон захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлэх. Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд хууль тогтоомжийн хүрээнд хяналт тавих Ачаа, тээвэр авто үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагаанд хууль тогтоомжийн хүрээнд хяналт тавих. Төрийн хяналт, шалгалтыг хууль тогтоомжийн хүрээнд хийх. Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх Тус хэлтэс нь Хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтэн, автотээврийн хяналтын улсын байцаагч 23, жолооч 4, нийт 29 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.