Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийн хүрээнд шинэ 224 автобусыг хүлээн авч, иргэддээ үе шаттайгаар үйлчилж эхлээд байна

Нийтийн тээврийн салбарт 2022 онд 91 автобусаар парк шинэчлэлт хийгдсэн бол 2023 онд парк шинэчлэлтийн ажлууд үргэлжилж 01 дүгээр сард 136, 02 дугаар сард 88, 06 дугаар сард их багтаамжийн 20 орж ирсэн бөгөөд нийт 244 автобусаар парк шинэчлэлт хийгдэж үйлчилж эхлээд байна.

Мөн 50 хүүхдийн автобус 50 шинэ чиглэлд үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ.