Танилцуулга

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2016 оны “Эрх олгох тухай” 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад ангилал тогтоох үйл ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг тус газарт олгосны дагуу ангилал тогтоон ажиллаж байна.

Зорилго

Монгол Улсын хэмжээнд авто үйлчилгээний байгууллагуудыг нэгдсэн  бүртгэлд оруулах, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд чанарын баталгаат тогтолцоог бий болгох, мэргэжилтэй ажилтны чадавхийг нэмэгдүүлэх, стандартад нийцсэн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэхэд оршино.

Холбогдох хууль, стандарт, дүрэм журмууд

Хууль
Стандарт
Журам
Хууль

Стандарт
 1. Авто үйлчилгээ – Ангилал, Ерөнхий шаардлага MNS 5025 : 2020
 2. Автомашины угаалгын үйлчилгээ, Ангилал. Ерөнхий шаардлага MNS 5347 : 2003
 3. Автозогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага MNS 5342 : 2007
 4. Автотээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ засварын тогтолцоо, тодорхойлолт MNS 4601 : 2011 
                             

www.estandard.gov.mn

 
Журам

Авто үйлчилгээ журам

 

Хэрэглэгчийн булан

Авто үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан гарын авлага
Ангилал тогтоолгоход дараах материалыг бүрдүүлнэ
Aвто үйлчилгээний талаарх зөвлөмж
Такси үйлчилгээ эрхлэхээр хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжийн бүрдүүлэх материал
Авто үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан гарын авлага
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Ангилал тогтоолгоход дараах материалыг бүрдүүлнэ
 1. Ангилал тогтоолгох тухай хүсэлт /иргэн өргөдлөөр, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь албан бичгээр/ ирүүлнэ.
 2. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (иргэний нэр дээр үйл ажиллагаа явуулах бол иргэний үнэмлэхний хуулбар);
 3. Авто үйлчилгээний байгууллагын хүчин чадал, тоног төхөөрөмжийн тухай товч танилцуулга;
 4. Тохирлын гэрчилгээний хуулбар
 5. Шинжээчийн дүгнэлт;
 6. Үйлчилгээний нэр төрөл, тэдгээрийг гүйцэтгэх технологийн карт;
 7. Үйлчилгээний үнэ тариф, ажиллах цагийн хуваарь;
 8. Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас гаргасан галын болон аюулгүй ажиллагааны дүгнэлт;
Aвто үйлчилгээний талаарх зөвлөмж
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Такси үйлчилгээ эрхлэхээр хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжийн бүрдүүлэх материал

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Судалгаа

2022 оны Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, ААНБ нийт 1143 бүртгэлтэй байна.

Ангилал тогтоолгосон иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага

2017 он
2018 он
2019 он
2020 он
2021 он
2022 он
2017 он

2017 онд ангилал тогтоолгосон байгууллагууд

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

2018 он

2018 онд ангилал тогтоолгосон байгууллагууд

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

2019 он

2019 онд ангилал тогтоолгосон байгууллагууд

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

2020 он

2020 онд ангилал тогтоосон байгууллагууд

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

2021 он

2021 онд ангилал тогтоолгосон байгууллагууд

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

2022 он

2022 онд ангилал тогтоолгосон байгууллагууд

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab