-Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв
-Тээврийн цагдаагийн газар
-Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газартай хамтран
замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн тухай иргэдийн ирүүлсэн зураг, мэдээллийн дагуу тухайн жолоочид хариуцлага тооцож торгууль оноох E-POLICE апп.


HTML tutorial


HTML tutorial