• Энгийн карт
  • Хүүхдийн картаар ерөнхий боловсролын сургуулийн насны хүүхэд хөнгөлөлттэйгөөр зорчино.
  • Хөнгөлөлттэй зорчих картаар оюутан, цагдаа, өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зорчих боломжтой. Хөнгөлөлттэй зорчих“U money”картыг оюутан нь өөрийн суралцдаг сургуулиасаа, Өндөр настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нь өөрийн харьяа хороодоос, Цагдаагийн албан хаагч нь өөрийн харъя байгууллагаас тус тус авч хэрэглэх боломжтой.
  • Хөнгөлөлттэй зорчих “U money” картаа гэмтээж, хаяж үрэгдүүлээд дахин авах бол “Улаанбаатар Смарт Карт” ХХК-ийн хэрэглэгчийн төвд хандана уу.