Нийтийн тээврийн газар

Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг