Блюбус ХХК

Байгууллагын товч танилцуулга Манай компани анх 1954 онд Автобус 2-р бааз нэртэйгээр байгуулагдаж байсан. 2011 оноос Хера холдинг ХХК худалдан авсан.

Read More

Автобус нэгдэл ХХК

  . “АВТОБУС НЭГДЭЛ” ХХК-НИЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА Манай байгууллага нь 2001 оны 9-р сараас нийслэлийн иргэдэд нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ

Read More

Трансбус ХХК

Байгууллагын товч танилцуулга 2001 оноос албан ёсны “ Трансбус” ХХК болж компанийн гэрчилгээ авснаас хойш нийтийн зорчигч тээврийн үйл ажиллагааг 18 ж

Read More

ДЮЦ ХХК

 Байгууллагын товч танилцуулга Эрхэм зорилго: Улс нийгмийн хөгжилд хувь нэмэрээ оруулан зах зээлд чадварлаг өрсөлдөгч байх. Товч түүх: ДЮЦ ХХ

Read More

Автотерминал трейд ХХК

Үйлчилгээ үзүүлдэг автобусны тоо Нийт парк-31 автобустай, гаралтын тоо-ажлын өдөр-26,амралтын өдөр-16 гаралт гардаг Үйлчилгээ үзүүлдэг чиглэлийн

Read More

Аз Сервис ХХК

  Байгууллагын товч танилцуулга Тус компани нь 2009 оноос эхэлж Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд цахилгаан тээвэр (троллейбус)-ээр T:

Read More

Гбус ХХК

Байгууллагын товч танилцуулга 2007 оны 12 сараас эхлэн Ч45:Ганхийц-Зайсан чиглэлд нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээг ажлын өдрийн 15 гаралт, амра

Read More