Мэдээ

Нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй 🚌🚎🚕 холбоотой иргэн Таны санал хүсэлт, мэдээллийг 7004-4040 утсаар тогтмол хүлээн авч байна. 🦸‍♂️🦸👮👮‍♀️

Нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй 🚌🚎🚕 холбоотой иргэн Таны санал хүсэлт, мэдээллийг 7004-4040 утсаар тогтмол хүлээн авч байна. 🦸‍♂️🦸👮👮‍♀️