Ачаа тээврийн түр зөвшөөрөл хүссэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага шаардлагатай материалыг цахимаар бүрдүүлэн илгээх зөвлөмж

Ачаа тээврийн түр зөвшөөрөл хүссэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага шаардлагатай материалыг цахимаар бүрдүүлэн илгээх зөвлөмж Бүх нийтийн өндөрж

Read More

“Дөлгөөн нуурын уулзвараас Өлзий төвийн уулзвар” хүртэлх авто замыг хаах болсонтой холбогдуулан нийтийн тээврийн 8 чиглэлд өөрчлөлт орлоо

“Дөлгөөн нуурын уулзвараас Өлзий төвийн уулзвар” хүртэлх авто замыг 2021 оны 05 дугаар сарын 11-ны өдрөөс 2021 оны 05 дугаар сарын 26-ны хүртэл ха

Read More

Ачаа тээврийн түр зөвшөөрөл хүссэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага шаардлагатай материалыг цахимаар бүрдүүлэн илгээх зөвлөмж

Ачаа тээврийн түр зөвшөөрөл хүссэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага шаардлагатай материалыг цахимаар бүрдүүлэн илгээх зөвлөмж Бүх нийтийн өндөржүүлсэ

Read More