Uncategorized

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний дараах 3 чиглэлүүдийн замналд өөрчлөлт оруулж, 2022 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн богино эргэлтээр үйлчлэхээр боллоо.

ХО:7 “Туул тосгон–Био комбинат-Яармаг” чиглэл нь 120 мянгат хүрэхгүйгээр “Яармагын 3 дугаар буудал”-аар буцаж эргэнэ

ХО:8 “Найрамдал зуслан-5 шар”, Ч:15 “Нисэх-Сонсголон-5 шар” чиглэлүүд нь 3 дугаар эмнэлэг хүрэхгүйгээр “5 шар”-аар буцаж эргэнэ.