Нийтийн тээврийн үйлчилгээний дараах 3 чиглэлүүдийн замналд өөрчлөлт оруулж, 2022 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн богино эргэлтээр үйлчлэхээр боллоо.

ХО:7 “Туул тосгон–Био комбинат-Яармаг” чиглэл нь 120 мянгат хүрэхгүйгээр “Яармагын 3 дугаар буудал”-аар буцаж эргэнэ ХО:8 “Найрамдал зуслан-5 шар”, Ч

Read More

“Салбарт мөрдөгдөж буй эрх зүйн актууд, түүний хэрэгжилт, удирдлага мэдээллийн цахим төлбөрийн системийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа

Нийтийн тээврийн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд найдвартай, түргэн шуурхай аюулгүй, соёлтой хүргэхэд нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байг

Read More

2022 оны эхний хагас жилийн Нийслэлийн гудамж, замын хөдөлгөөнд ачааны автомашиныг цагийн хязгаарлалттайгаар оролцуулах түр зөвшөөрөл”-ийг олгож эхэллээ

Түр зөвшөөрлийг авах иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ntg.achaateever@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү ААНБ ачааны авто м

Read More