Автобусны дундын болон эцсийн зогсоолын зураг төслийн санал солилцох хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар Чингэлтэй дүүргийн гудамж замд хэрэгжүүлж буй “Гэр хорооллын тээврийн үйлчилгээг сайжруулах” төслийн хүрээн

Read More

“Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэх түр журам”, “Машин цагийн зардлын тариф”-т санал авах тухай

Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд удирдлага, мэдээллийн цахим төлбөрийн систем нэвтэрсэнтэй холбогдуулан Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны

Read More