Нийтийн тээврийн газар

Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг

Мэдээ

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний зорчигч ачаалалтай автобусны зогсоолуудаас богино эргүүлэлт 2022.11.25-ны байдлаар

2022.11.25-ны байдлаар ачаалал ихтэй автобусны зогсоолуудаас ачаалал сааруулах зорилготойгоор өглөө21 зогсоолоос 22 чиглэлийн нийт 31 тээврийн хэрэгслүүдийг богино эргүүлэх зохицуулалт хийж байна. Богино эргүүлэлтээр орой нийт 8 зогсоолоос 9 чиглэлийн 9 тээврийн хэрэгсэл ачаалал бууруулахаар иргэдийн үйлчилгээнд явж байна.

Нийтийн тээвэр богино эргэлт ТАТАЖ АВАХ